S čím vám pomôžeme?

Aké sú limity použitia?

Výbery hotovosti z bankomatov sú obmedzené na 3 000 £ (alebo ekvivalent v inej mene) za 24 hodín.

Každý mesiac si môžete bezplatne vybrať iba €200, €200, €400alebo €800 (pozrite si našu stránku Poplatky) s programom Standard, Plus, Premium alebo Metal .

Po dosiahnutí tejto sumy sa začne uplatňovať poplatok za primerané využívanie vo výške 2 %. Zostávajúcu sumu v rámci limitu si môžete kedykoľvek skontrolovať v informáciách o aktuálnom cenovom programe v časti Profil.

Limit sa priebežne obnovuje každý mesiac (nie kalendárny) v deň, keď ste spustili svoj aktuálny cenový program.

Súvisiace články