S čím vám pomôžeme?

Aké sú limity použitia?

Výbery hotovosti z bankomatov sú obmedzené na 3 000 £ alebo za 24 hodín.

Každý mesiac si môžete z bankomatov mimo skupiny bezplatne vybrať až 1 200 $ (pozrite si našu stránku s poplatkami) v rámci všetkých programov. V prípade bankomatov skupiny (Allpoint) môžete bez prirážky uskutočniť neobmedzený počet výberov.

Pokiaľ ide o bankomaty mimo skupiny, po dosiahnutí sumy 1 200 $ sa začne účtovať poplatok za primerané využívanie vo výške 2 %. Zostávajúcu sumu, ktorú si môžete bezplatne vybrať, si môžete kedykoľvek skontrolovať vo svojom cenovom programe v časti Profil.

Každý mesiac si môžete bezplatne vybrať iba €200, €200, €400 a €800 (pozrite si našu stránku s poplatkami) v rámci programu Standard, Plus, Premium a Metal v tomto poradí.

Po dosiahnutí tejto sumy sa začne účtovať poplatok za primerané využívanie vo výške 2 %. Zostávajúcu sumu, ktorú si môžete bezplatne vybrať, si môžete kedykoľvek skontrolovať vo svojom cenovom programe v časti Profil.

Limit sa priebežne obnovuje každý kĺzavý mesiac (nie kalendárny) v deň, keď sa začal váš aktuálny cenový program.

V programe Standard máte limit päť výberov z bankomatu zadarmo. Vaše výbery z bankomatu budú zadarmo až po piaty výber alebo kým nevyberiete celkovú sumu €200 (podľa toho, k čomu dôjde skôr).

Súvisiace články