S čím vám pomôžeme?

Prečo ste ešte neodoslali moju kartu?

Len čo zadáte objednávku, vygenerujeme detaily vašej karty a pustíme sa do jej výroby. Celý proces zvyčajne trvá jeden pracovný deň. Niekedy však môže dôjsť k oneskoreniu tohto procesu. Vtedy nám odoslanie karty môže trvať o jeden pracovný deň dlhšie.

V dôsledku tohto zdržania sa však neoneskorí doručenie vašej karty. Stav doručenia karty môžete neustále sledovať na karte Karty.

Súvisiace články