S čím vám pomôžeme?

Nefunguje mi fyzická karta

Dôkladne skontrolujte nasledujúce:

  • Či ste kartu po doručení aktivovali.
  • Či ste si kartu náhodou dočasne nezablokovali. Skontrolovať to môžete v aplikácii na karte Karty.
  • Či nie sú nastavenia zabezpečenia karty nastavené na blokovanie istých transakcií. Skontrolovať to môžete v časti PIN a zabezpečenie požadovanej karty.
  • Či ste správne zadali všetky detaily karty (PIN a CVC kód a dátum vypršania platnosti). Ak ste nesprávne údaje zadali viac ako 3-krát, môžete kartu odblokovať.

Ak je vaša fyzická karta poškodená alebo opotrebovaná, môžete si objednať náhradnú kartu. Môže sa účtovať poplatok. Odhadovaný dátum doručenia sa vám zobrazí pri platení.

Súvisiace články