S čím vám pomôžeme?

Žiadanie o vrátenie dane a oslobodenie od daní

Cez aplikáciu zatiaľ nemôžete požiadať o daňovú úľavu.

Na oslobodenie od dane budete potrebovať doklad o príspevkoch/ daňové doklady. Na sprístupnení tejto funkcie pracujeme.

Zatiaľ môžete použiť výpis o transakcii k príspevku. Výpis o transakcii darcovského príspevku nájdete v záložke Príspevok v časti Príspevky – posuňte sa nadol na transakcie príspevkov, ťuknite na transakciu a ťuknutím na Výpis ho vygenerujte.

Súvisiace články