S čím vám pomôžeme?

Vo výpise sa mi nezobrazuje refundácia

Refundácia sa vám na účet zvyčajne pripíše do 5 pracovných dní od dátumu odoslania. V závislosti od platobného systému obchodníka to však môže trvať aj dlhšie. Počítajte s 15 pracovnými dňami od vydania refundácie.

Časový rámec uplynul, ale refundáciu ste stále nedostali?

1. Skontrolujte si zostatok na príslušných menových účtoch.

Napríklad sa mohlo stať, že pôvodná mena platby bola USD, ale platba sa stiahla z vášho účtu v EUR. Ak očakávate refundáciu, skontrolujte si účet v EUR aj účet v USD.

Ak chcete zobraziť zostatok na iných menových účtoch, prejdite na položky Domov → Účty → vyberte požadovanú menu ťuknutím na šípku nadol vedľa sumy zostatku.

2. Rozdiel medzi refundáciou a stornom.

Ak sa platba, ktorá by mala byť refundovaná, v aplikácii zobrazuje ako Rozpracovaná, kontaktujte obchodníka a zistite, či uvoľnil pôvodnú rozpracovanú platbu, alebo refundáciu vydal ako osobitnú transakciu.

Ak uvoľnil rozpracovanú platbu (stornoval pôvodnú transakciu), nezobrazí sa vám osobitná transakcia, no prostriedky sa vám pripočítajú k zostatku. Skontrolovať si to však môžete vo výpise transakcií: prejdite na položky Účty → … → Výpis.

3. Kontaktujte obchodníka a vyžiadajte si doklad.

Obchodník by mal skontrolovať, či refundáciu skutočne odoslal s vašimi detailmi karty. Môžete ho požiadať o doklad o refundácii a poskytnúť nám ho na čete v aplikácii.

4. Reklamujte platbu s pomocou nášho tímu.

V krajnom prípade vyplňte formulár na vrátenie peňazí a náš tím vám pomôže. Na úspešné vrátenie peňazí budeme potrebovať doklad o nákupe a dôkaz, že ste sa problém pokúsili vyriešiť s obchodníkom.

Refundácia je na mojom účte, ale stále je rozpracovaná.

Rozpracovaná refundácia znamená, že obchodník nám oznámil, že odošle refundáciu, avšak samotné prostriedky ešte nedorazili. Len čo dorazia, refundácia sa vám automaticky pripočíta k zostatku.

Refundáciu u obchodníka si nemýľte s týmito situáciami:

1. Pôvodná platba bola zamietnutá, ale transakcia sa zobrazuje ako rozpracovaná alebo dokončená.

Ak k zamietnutiu transakcie došlo v termináli (pri platbe v obchode alebo výbere z bankomatu) alebo online, ale v aplikácii sa stále zobrazuje ako rozpracovaná, počkajte, kým uplynie časový rámec na autorizáciu. Prostriedky sa potom automaticky odblokujú.

Ak sa zamietnutá platba v aplikácii zobrazuje ako dokončená, vyplňte formulár na vrátenie peňazí.

2. Refundácia za jeden z produktov Revolut.

Ak sa vaša žiadosť týka refundácie za jeden z produktov Revolut, napríklad refundácie poplatku za program, poplatku za doručenie karty, vstupenky do salónika či poplatku za poistenie, napíšte nám na čete.

Súvisiace články