S čím vám pomôžeme?

Vo výpise sa mi nezobrazuje refundácia

Refundácia k nám zvyčajne dorazí do 5 pracovných dní od dátumu odoslania obchodníkom. V závislosti od platobného systému obchodníka to však niektorým refundáciám môže trvať až 15 pracovných dní.

Ak tento časový rámec uplynul, ale refundácia sa v aplikácii neobjavila, môžete vyskúšať tieto možnosti:

1. Skontrolujte si zostatok na príslušných menových účtoch.

Mohlo sa napríklad stať, že pôvodná mena platby bola USD, ale platba sa stiahla z vášho účtu v EUR. Ak očakávate refundáciu, skontrolujte si účet v EUR aj účet v USD.

Ak chcete zobraziť zostatok na iných menových účtoch, prejdite na položky Domov → Účty → vyberte požadovanú menu ťuknutím na šípku nadol vedľa sumy zostatku.

2. Skontrolujte stornovanie transakcie.

Obchodníci vám môžu peniaze vrátiť dvoma spôsobmi. Môžu:

  • dokončiť pôvodnú transakciu a peniaze potom vrátiť ako osobitnú transakciu,
  • zrušiť pôvodnú transakciu a peniaze uvoľniť späť do vášho zostatku.

Nezabudnite si skontrolovať pôvodnú platbu a zistiť, či vám obchodník nevrátil peniaze jedným z týchto postupov.

3. Overte si refundáciu u obchodníka.

Obchodníci sa niekedy môžu pomýliť – overte si, či použili správne číslo karty a dátum vypršania platnosti.

4. Posledná možnosť: podajte sťažnosť.

Ak nič iné nezafungovalo alebo obchodník odmieta vyhovieť platnej žiadosti o refundáciu, môžete vyplniť formulár na vrátenie peňazí a podať tak oficiálnu sťažnosť. Na úspešné vrátenie peňazí budeme potrebovať doklad o nákupe a dôkaz, že ste sa problém pokúsili vyriešiť s obchodníkom.

Súvisiace články