S čím vám pomôžeme?

Prečo si obchodník za moju platbu kartou zaúčtoval poplatok?

Obchodníci vám môžu účtovať dodatočné poplatky v podobe:

1. prirážok,

2. poplatkov za výmenu meny.

1. Čo je prirážka u obchodníka?

Ak sa rozhodnete platiť kartou, obchodníci si môžu účtovať dodatočný poplatok. Poplatok stanovuje obchodník.

Ak napríklad v obchode zaplatíte 10 £ (britských libier), obchodník vám môžete zaúčtovať prirážku vo výške 0,5 £, takže sa vám z účtu stiahne celkom 10,5 £.

2. Prečo sa moja platba kartou zúčtovala v inej mene a prečo sa mi za to účtoval poplatok navyše?

Mohlo dôjsť k dvom výmenám cudzej meny:

– na strane obchodníka,

– na strane Revolutu.

  • Výmena meny na strane obchodníka

Keď nakupujete v zahraničí alebo zo zahraničnej webovej stránky, obchodník vám môže ponúknuť možnosť platby vo vašej „domácej mene“ namiesto meny krajiny, v ktorej sa obchodník nachádza („miestna mena“). Ak túto výmenu meny prijmete, obchodník použije vlastný výmenný kurz a zaúčtuje vám vyššiu sumu. Nazýva sa to dynamický prepočet meny (dynamic currency conversion – DCC).

Ak chcete predísť tomu, aby obchodník použil nevýhodný výmenný kurz, odporúčame vám vybrať si platbu v miestnej mene a odmietnuť výmenu meny na strane obchodníka. V Spojenom kráľovstve alebo na britskej webovej stránke si vyberte britské libry (GBP), v USA alebo na americkej webovej stránke americké doláre (USD) atď.

Dajme tomu, že chcete v obchode v Spojenom kráľovstve zaplatiť 10 £ (britských libier). Na obrazovke s platbou vám obchodník navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre.

– Ak konverziu prijmete, obchodník si môže uplatniť nevýhodný výmenný kurz a zaúčtovať vám vyššiu sumu, napríklad 15 $.

– Ak konverziu neprijmete, obchodník vám zaúčtuje iba 10 £.

Upozorňujeme, že okrem poplatkov za výmenu meny účtovaných obchodníkom sa vám môžu účtovať aj prirážky u obchodníka. Použijeme predchádzajúci príklad. Ak si obchodník účtuje prirážku vo výške 0,5 £, z účtu sa vám stiahne 10,5 £ bez výmeny meny na strane obchodníka, prípadne 16 $, ak obchodník konvertuje sumu 10,5 £ na USD s využitím nevýhodného výmenného kurzu.

  • Výmena meny na strane Revolutu

Obchodník nám oznámi, akú sumu vám máme stiahnuť z účtu.

Ak nemáte na účte dostatok prostriedkov v mene, v ktorej chcete platbu kartou uskutočniť, Revolut uskutoční výmenu meny. Upozorňujeme, že v danom prípade vám môžeme zaúčtovať poplatok za výmenu meny, ak ste v rámci svojho programu Revolut prekročili svoj mesačný limit na výmeny Tento poplatok sa zobrazí v aplikácii Revolut v časti Poplatky na obrazovke s podrobnosťami o transakcii.

  • Uvádzame niekoľko príkladov:

– Žiadna konverzia: V obchode v Spojenom kráľovstve chcete zaplatiť 10 £ (britských libier). Na obrazovke s platbou vám obchodník navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre. Vy výmenu meny odmietnete. Obchodník požiada Revolut, aby vám z účtu stiahol 10 £. Ak máte na účte Revolut dostatočný zostatok v britských librách, Revolut neuskutoční žiadnu výmenu meny. Z účtu sa vám stiahne iba 10 £.

– Dvojitá konverzia: V obchode v Spojenom kráľovstve chcete zaplatiť 10 £ (britských libier). Obchodník vám navrhne danú sumu konvertovať na americké doláre. Vy konverziu prijmete (čo by ste nemali). Obchodník danú sumu konvertuje podľa nevýhodného výmenného kurzu a požiada Revolut, aby vám z účtu stiahol 15 $. Ak na účte Revolut nemáte dostatočný zostatok v amerických dolároch, no máte dosť britských libier, Revolut bude musieť zameniť 15 $ na britské libry a po konverzii vám z účtu stiahne 11 £. Nakoniec zaplatíte viac, než ste očakávali, pretože obchodník použil nevýhodný výmenný kurz.

Môžeme to zhrnúť tak, že platby kartou vždy odporúčame uskutočňovať v miestnej mene a konverzie na strane obchodníka by ste mali vždy odmietnuť. Revolut sumu platby konvertuje iba vtedy, ak nemáte dostatok prostriedkov, a často pri tom použije výhodnejší výmenný kurz. Ďalšie informácie o výmennom kurze, ktorý používa Revolut, nájdete v článku Aký výmenný kurz dostanem? v sekcii s najčastejšími otázkami.

Upozorňujeme, že prirážka a výmenný kurz uplatňovaný obchodníkom sú iba odhady, ktoré vypočítavame na základe informácií, ktoré nám obchodník poskytne.

Súvisiace články