S čím vám pomôžeme?

Prečo je moja platba kartou ešte stále rozpracovaná?

Čo to znamená, keď je platba rozpracovaná?

Rozpracovaná transakcia je platba, ktorú sme na našej strane autorizovali, ale ešte čaká, kým ju prijme alebo stornuje obchodník. Pred dokončením sa nejaký čas ako rozpracované môžu zobrazovať aj úspešné, aj zamietnuté platby.

Ak s uskutočnením platby neboli žiadne problémy, stav Rozpracovaná jednoducho znamená, že čakáme na potvrdenie od obchodníka. Z vašej strany nič nepotrebujeme.

Ak bola platba zamietnutá, ale v aplikácii sa stále zobrazuje ako rozpracovaná, nemusíte sa obávať. Jednoducho to znamená, že obchodník ešte nedokončil storno. Peniaze vám z účtu neodišli, sú len dočasne zablokované. Len čo dostaneme storno od obchodníka, daná suma sa vám vráti späť do zostatku.

Kedy platba prestane byť rozpracovaná?

Na autorizáciu platieb sa vzťahujú fixné časové rámce, čo znamená, že každá transakcia môže byť rozpracovaná len určitý počet dní. V závislosti od typu autorizácie môže trvať 7 až 15 dní, kým obchodník spracuje zamietnutú platbu.

Väčšina storn zvyčajne trvá menej ako 7 dní. V prípade niektorých typov platieb, napríklad pri predbežnej autorizácii v hoteli alebo pri prenájme auta, to však môže trvať až 15 dní.

Po skončení časového rámca na autorizáciu sa suma na vašom účte automaticky odblokuje.

Je možné prostriedky odblokovať ešte pred skončením časového rámca na autorizáciu?

V prípade, že je vaša zamietnutá platba rozpracovaná, najrýchlejším spôsobom, ako prostriedky odblokovať, je kontaktovať priamo obchodníka. Mal by vedieť transakciu stornovať alebo vám poskytnúť vyhlásenie obsahujúce 6-ciferný autorizačný kód platby a potvrdenie, že obchodník prostriedky neprevezme. Na základe takéhoto vyhlásenia môžeme prostriedky vrátiť späť do vášho zostatku ešte pred uplynutím časového rámca na autorizáciu.


Súvisiace články