S čím vám pomôžeme?

Prečo bola moja online platba odmietnutá?

Ak bola vaša online platba odmietnutá, overte si tieto skutočnosti:

  • V nastaveniach zabezpečenia karty sú povolené online transakcie.

Ak chcete skontrolovať, či sú pre konkrétnu kartu povolené platby v rámci elektronického obchodu, kliknite na danú kartu a vyberte možnosť PIN a zabezpečenie.

  • Je možné platbu uskutočniť inými kartami Revolut? 

Niektorí obchodníci môžu mať s prijímaním kariet Revolut problémy. V takýchto prípadoch môžete skúsiť uskutočniť platbu inou kartou Revolut. Ak budú odmietnuté aj tieto pokusy, je pravdepodobné, že problém je na strane obchodníka. Obchodníka môžete kontaktovať priamo a objasniť situáciu.

  • Fakturačná adresa karty je správna.

Niektoré webové stránky môžu požadovať zadanie fakturačnej adresy karty. V takom prípade zadajte svoju adresu v profile presne tak, ako sa zobrazuje v aplikácii.

Ak chyba s fakturačnou adresou pretrváva, môžete kontaktovať obchodníka a poskytnúť mu potvrdenie karty.

  • Môžete potvrdiť platbu v aplikácii v rámci overenia 3DS (ak je to potrebné).

Keď uskutočníte platbu, môže sa zobraziť správa od obchodníka so žiadosťou o potvrdenie platby v aplikácii, po ktorej nasleduje oznámenie aplikácie od nás.

Technológia 3DS má chrániť pred podvodmi pri transakciách v rámci elektronického obchodu. Spoločnosť Revolut nemá kontrolu nad tým, ktoré transakcie si budú toto overenie vyžadovať, pretože sú definované na strane obchodníka. Všeobecne je pravdepodobnejšie, že 3DS spustia transakcie s vyššou hodnotou.

Ak máte problémy s overením platby, skúste po uskutočnení transakcie otvoriť aplikáciu manuálne. Mala by sa tam nachádzať žiadosť o potvrdenie.

Ak problém pretrváva, vyplňte formulár nižšie.

  • Suma transakcie je nižšia ako 250 € (alebo ekvivalent v inej mene).

Ak je suma transakcie vyššia ako 250 € (alebo ekvivalent v inej mene) a obchodník nespustil overenie 3DS, môže patriť do kategórie platieb, ktoré sme podľa európskych nariadení o platbách povinní zamietnuť.

Overenie 3DS môže, žiaľ, spustiť len webová stránka obchodníka, takže tento problém musí vyriešiť na svojej strane.

Ak vaša transakcia spĺňa uvedené kritériá, ak je to možné, skúste nákup v košíku rozdeliť na menšie platby.

O nariadení sa dočítate viac tu.

Súvisiace články