S čím vám pomôžeme?

Platba bola odmietnutá z dôvodu nezhody geolokácie

Ak bola platba odmietnutá z dôvodu nezhody lokalizácie, znamená to, že poloha terminálu sa v čase platby nezhodovala s polohou vášho telefónu.

Môže sa to stať, ak je poloha zariadenia vypnutá (môže to byť spôsobené stratou internetového pripojenia) alebo ak mala aplikácia zakázaný prístup k polohe. V takom prípade sa použije váš starý záznam o polohe.

V prípade, že aplikácia zobrazuje takýto dôvod odmietnutia, môžete buď aktualizovať polohu zariadenia, alebo vypnúť možnosť Ochrana polohou v sekcii Karty výberom karty PIN a zabezpečenie.

Súvisiace články