S čím vám pomôžeme?

Mám nárok na používanie služby Apple Pay?

Služba Apple Pay je v súčasnosti dostupná iba pre zákazníkov Revolutu zo Spojeného kráľovstva, Austrálie, Belgicka, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Írska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Talianska. Dostupnosť čoskoro rozšírime aj do ostatných krajín.

Karty Revolut si môžete pridať do nasledujúcich zariadení:

  • iPhone SE alebo novšie modely
  • iPad 3 alebo novšie modely
  • Všetky modely hodiniek Apple Watch
  • Modely Macu so senzorom Touch ID

Súvisiace články