S čím vám pomôžeme?

Ako funguje proces vrátenia peňazí?

Čo je vrátenie peňazí?

Vrátenie peňazí je proces, pri ktorom podávate reklamáciu na chybnú transakciu, ako napríklad:

  • Obchodník neposkytol tovar alebo služby tak, ako boli opísané (alebo ich neposkytol vôbec)
  • Pri jednaní s obchodníkom nastala chyba, ktorá viedla k nesprávnej platbe (napríklad dvojitá platba alebo platba v nesprávnej mene)
  • Transakcia bola podvodná

O vrátenie peňazí by ste mali žiadať až keď ste vyčerpali všetky ostatné možnosti, ako vyriešiť problém (napríklad kontaktovanie obchodníka), pretože vrátenie peňazí je posledná možnosť a väčšinou trvá určitý čas, pokiaľ sa vyrieši. Toto je obzvlášť dôležité pri nepodvodných prípadoch, pretože Visa a Mastercard požadujú dôkaz, že ste sa snažili skontaktovať s obchodníkom ohľadom vrátania peňazí.

Pravidlá o uplatnení vrátenia peňazí určuje Visa a Mastercard a reklamácia je medzi vami a obchodníkom, takže je dôležité aby ste poskytli všetky relevantné informácie na zrýchlenie procesu a zvýšiť vašu šancu na úspešné vyriešenie problému.

Kontrola odoslanej sťažnosti

Keď nám odošlete sťažnosť cez formulár na vrátenie peňazí, najprv ju skontrolujeme, aby sme si boli istí, že vašej situácii rozumieme a že máme všetko potrebné, aby sme mohli získať vaše peniaze späť. Kontrola môže trvať až 3 dni, zvyčajne však prebehne rýchlejšie.

Žiadosť o vrátenie peňazí

Ak je to vo vašom prípade možné, po dokončení kontroly podáme žiadosť o vrátenie peňazí.

Žiadosť o vrátenie peňazí znamená, že Revolut obchodníka oficiálnym spôsobom stanoveným spoločnosťami Mastercard a Visa požiada, aby vaše transakcie refundoval. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, pošleme obchodníkovi, aby sme dokázali, že sa vám stiahla nesprávna suma.

Časový rámec vrátenia peňazí

Po podaní žiadosti má obchodník 45 dní na to, aby odpovedal. Ak obchodník vašu sťažnosť zamietne, môže to trvať ešte dlhšie. Celý proces od podania žiadosti Revolutu až do konečného rozhodnutia môže trvať až 12 týždňov. Proces vrátenia peňazí, žiaľ, nedokážeme urýchliť, pretože je stanovený spoločnosťami Mastercard a Visa.

Oznámenie výsledku

O tom, ako postupuje spracovanie vašej žiadosti o vrátenie peňazí, vás budeme informovať e-mailom.

Ak obchodník žiadosť prijme, automaticky dostanete refundáciu.

Ak obchodník žiadosť zamietne, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, na základe ktorých zhodnotíme, či je možné v procese pokračovať.

Upozorňujeme, že nedokážeme zaručiť, že sa nám vaše peniaze prostredníctvom tohto procesu podarí získať späť, a to ani s dostatkom dôkazov.

Práva v súvislosti s vrátením peňazí

V prípade, že váš prípad nespĺňa kritéria nastavené v pravidlách MasterCard alebo Visa, nebudeme môcť zadať požiadavku na vrátanie peňazí. Ospravedlňujeme sa, ale v tomto prípade vám už viac nebudeme vedieť pomôcť.

Súvisiace články