S čím vám pomôžeme?

Prečo môj prevod zlyhal?

Môže to mať celý rad dôvodov, ale tými najbežnejšími bývajú nesprávne údaje príjemcu alebo prekročenie limitov na prevody.

Aktuálne limity pre platby v GBP je 15 platieb v celkovej sume 100 000 £ za 24 hodín a 80 platieb v celkovej sume 250 000 £ za týždeň. Aktuálne limity pre cezhraničné platby stanovujú naši platobní partneri a v priebehu času sa menia. Ak konkrétny prevod prekračuje limit, v aplikácii sa zobrazí správa s touto informáciou.

Je takisto možné, že banka príjemcu finančné prostriedky odmietla, preto budete danú banku musieť kontaktovať priamo a požiadať o viac informácií.

Súvisiace články