S čím vám pomôžeme?

Prečo mi bol zaúčtovaný poplatok za prevod?

V prípade medzinárodných prevodov v cudzích menách môžete mesačne odoslať bezplatne až €1,000. Za sumy nad túto hranicu sa účtuje malý 0,5 % poplatok.

Upgradujte na program Revolut Premium alebo Revolut Metal ešte dnes a prevádzajte neobmedzený objem prostriedkov na celom svete bez poplatkov za výmenu meny.

Ak sa banka príjemcu nachádza mimo EÚ alebo prevod nie je v eurách, platba sa odošle ako SWIFT a môže vám byť zaúčtovaný poplatok za medzinárodný elektronický prevod.

Používateľom s programom Standard a Plus sa momentálne účtuje poplatok 0,50 £ (pričom majú k dispozícii mesačný bezplatný limit pre používateľov s programom Standard a Plus) za prevody v rovnakej mene, aká sa používa v krajine príjemcu (napríklad ak odosielate USD do USA). Tento poplatok sa nevzťahuje na používateľov s programom Premium alebo Metal, ktorí majú k dispozícii neobmedzené cezhraničné prevody zadarmo.

Na prevody v inej mene, než aká sa používa v krajine príjemcu, sa vzťahuje poplatok 3 £ za prevody SWIFT v USD (napríklad ak odosielate USD do Brazílie) a 5 £ za prevody SWIFT v iných menách ako USD (napríklad ak odosielate GBP do Brazílie). Používatelia s programom Premium alebo Metal majú každý mesiac k dispozícii jeden takýto prevod zadarmo.

Banka príjemcu si môže zaúčtovať poplatok za prijatie vášho prevodu. Vaše peniaze môže počas presunu spracovať sprostredkovateľská banka, ktorá si tiež môže zaúčtovať manipulačný poplatok. Suma, ktorú dostane príjemca, môže byť preto nižšia ako suma, ktorú ste odoslali.

Súvisiace články