S čím vám pomôžeme?

Prečo mi bol zaúčtovaný poplatok za prevod?

Skôr než si prečítate naše najčastejšie otázky, vyberte krajinu, v ktorej ste podpísali zmluvu s používateľom Revolutu. Podmienky sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. 

V prípade medzinárodných prevodov v cudzích menách môžu zákazníci s programami Standard a Plus odoslať bezplatne jeden cezhraničný prevod. Po prekročení tohto limitu sa im zaúčtuje malý 0,5 % poplatok. Zákazníci s programami Premium a Metal neplatia poplatky za cezhraničné prevody a mesačne majú k dispozícii jeden SWIFT prevod zadarmo. 

Upgradujte na program Revolut Premium alebo Revolut Metal ešte dnes a prevádzajte neobmedzený objem prostriedkov na celom svete bez poplatkov za výmenu meny.

Ak sa banka príjemcu nachádza mimo EÚ alebo prevod nie je v eurách, platba sa odošle ako SWIFT a môže vám byť zaúčtovaný poplatok za medzinárodný elektronický prevod. Revolut si v prípade používateľov s programom Standard účtuje poplatok 0,50 £ (po prekročení mesačného bezplatného limitu pre používateľov s programom Standard) za prevody v rovnakej mene, aká sa používa v krajine príjemcu (napríklad ak odosielate USD do USA). Tento poplatok sa nevzťahuje na používateľov s programom Premium alebo Metal, ktorí majú k dispozícii neobmedzené cezhraničné prevody zadarmo.

Na prevody v inej mene, než aká sa používa v krajine príjemcu, sa vzťahuje poplatok 3 £ za prevody SWIFT v USD (napríklad ak odosielate USD do Brazílie) a 5 £ za prevody SWIFT v iných menách ako USD (napríklad ak odosielate GBP do Brazílie). Používatelia s programom Premium alebo Metal majú každý mesiac k dispozícii jeden takýto prevod zadarmo. Banka príjemcu si môže zaúčtovať poplatok za prijatie vášho prevodu. Vaše peniaze môže počas presunu spracovať sprostredkovateľská banka, ktorá si tiež môže zaúčtovať manipulačný poplatok. Suma, ktorú dostane príjemca, môže byť preto nižšia ako suma, ktorú ste odoslali.

Od 23. apríla budú v rámci našich programov platiť nasledujúce bezplatné limity: 

Neúčtujeme si žiadne poplatky za prevody peňazí ostatným používateľom Revolutu ani na účty iných bánk v rámci oblasti SEPA.

Pokiaľ ide o medzinárodné platby mimo oblasti SEPA, zákazníci môžu odoslať istý počet bezplatných platieb na základe stanovených limitov: 

  • Zákazníci s programami Standard a Plus nemajú nárok na žiadnu medzinárodnú platbu bez poplatkov.
  • Zákazníci s programom Premium majú k dispozícii 1 medzinárodnú platbu bez poplatkov mesačne.
  • Zákazníci s programom Metal majú k dispozícii 3 medzinárodné platby bez poplatkov mesačne. 

Poplatky za medzinárodné prevody v inej mene, než je miestna mena krajiny príjemcu, sa líšia v závislosti od meny. V prípade odosielania meny USD, GBP, EUR alebo CHF sa bude účtovať paušálny poplatok vo výške €3. V prípade všetkých ostatných mien sa bude účtovať paušálny poplatok vo výške €5. 

Po prekročení týchto limitov sa vám zaúčtuje variabilný poplatok za medzinárodnú platbu, pričom minimálna výška poplatku je €0.30 a maximálna výška poplatku je €5.

 

Ako sa poplatok vypočítava?

Banka príjemcu si môže zaúčtovať poplatok za prijatie vášho prevodu. Vaše peniaze môže počas presunu spracovať sprostredkovateľská banka, ktorá si tiež môže zaúčtovať manipulačný poplatok. Suma, ktorú dostane príjemca, môže byť preto nižšia ako suma, ktorú ste odoslali. 

Súvisiace články