S čím vám pomôžeme?

Ako si môžem stiahnuť potvrdenie o prevode?

Po každom úspešnom bankovom prevode si môžete stiahnuť potvrdenie o prevode, ktoré slúži ako dôkaz o zaplatení. Ak sa váš prevod na účet ešte nepripísal, môžete dané potvrdenie o transakcii odoslať príjemcovi, aby ho poskytol svojej banke. Tým môžete proces vyhľadania prevodu často urýchliť.

Daný dokument zahŕňa tieto informácie:

  • vaše meno a detaily vášho účtu,
  • meno a detaily účtu príjemcu,
  • dátum uskutočnenia prevodu,
  • suma prevodu.

Postup na získanie kópie potvrdenia o prevode:

  • Prejdite na domovskú kartu.
  • Nájdite a vyberte príslušný bankový prevod v histórii transakcií.
  • Kliknite na tlačidlo Potvrdenie alebo Stiahnuť.
  • Otvorí sa PDF dokument, ktorý si môžete uložiť do zariadenia.

Súvisiace články