S čím vám pomôžeme?

Bude mi účtovaný poplatok za prevod peňazí?

Revolut si za prevod peňazí v rámci vášho limitu na výmeny cudzej meny neúčtuje poplatky. Ak však uskutočňujete prevod v cudzej mene, ktorý tento limit presahuje, bude vám zaúčtovaných 0,5 % z danej sumy. Ak chcete mať neobmedzený limit na výmeny meny, upgradujte na program Revolut Premium alebo Revolut Metal.

Neúčtujeme si žiadne poplatky za prevody peňazí ostatným používateľom Revolutu ani na účty iných bánk v rámci oblasti SEPA. Pokiaľ však ide o platby mimo oblasti SEPA, jednu transakciu mesačne máte zadarmo a každá ďalšia bude stáť 0,50 £.

SWIFT platby v amerických dolároch stoja 3 £ a vo všetkých ostatných menách 5 £.

Upgradujte svoj program na program Revolut Premium alebo Revolut Metal a získajte neobmedzený počet bezplatných odchádzajúcich prevodov a jeden SWIFT prevod mesačne zadarmo.

Banka príjemcu si tiež môže zaúčtovať poplatok za prijatie vášho prevodu. Vaše peniaze môže počas presunu spracovať sprostredkovateľská banka, ktorá si tiež môže zaúčtovať manipulačný poplatok. Prijatá suma môže byť preto nižšia ako suma, ktorú ste odoslali.

Upozorňujeme, že poplatky sprostredkovateľskej banky sa môžu vzťahovať aj na neúspešné prevody.

Toto je odhad potenciálnych poplatkov pri nasledujúcich menách:

  • 35 AUD
  • 20 CAD
  • 50 AED
  • 16 – 32 EUR (mimo oblasti SEPA)
  • 7 500 JPY
  • 35 NZD
  • 20 – 40 USD

Ide iba o odhady potenciálnych poplatkov, ktoré si môže sprostredkovateľská banka alebo banka príjemcu zaúčtovať.

Súvisiace články