S čím vám pomôžeme?

Ako zriadiť Trvalý platobný príkaz alebo Trvalý príkaz

Nastaviť môžete toľko trvalých príkazov, koľko potrebujete, a každý z nich pomenovať inak. Ak chcete nastaviť trvalý príkaz, na hlavnej navigačnej obrazovke aplikácie ťuknite na položku Platby a vyberte možnosť Trvalé príkazy a naplánované platby. Ak chcete upraviť alebo zrušiť trvalý príkaz, ťuknite na platbu, ktorú chcete upraviť, a zobrazia sa vám možnosti Upraviť, Deaktivovať, Aktivovať alebo Odstrániť. Upozorňujeme, že výmenný kurz platný v čase, keď ste platbu nastavili, sa nedá uzamknúť, čo znamená, že použijeme výmenný kurz platný v deň platby. Nemajte však obavy, stále sa vyhnete nevýhodným kurzom.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na dokončenie platby, 24 hodín vopred vám pošleme oznámenie, aby ste mali dosť času na dobitie účtu a platba mohla prejsť. Takto vám pomôžeme zaistiť, aby sa žiadna platba nevynechala.

Súvisiace články