S čím vám pomôžeme?

Ako zriadiť Trvalý platobný príkaz alebo Trvalý príkaz

Nastaviť môžete toľko plánovaných platieb alebo trvalých príkazov, koľko potrebujete, a každý z nich pomenovať inak. Ak ich chcete nastaviť, na hlavnej navigačnej obrazovke aplikácie ťuknite na položku Platby a vyberte položku Naplánované. Ak chcete upraviť alebo zrušiť trvalý príkaz, ťuknite na platbu, ktorú chcete upraviť, a následne ju budete môcť kedykoľvek upraviť, deaktivovať, aktivovať či odstrániť.

Výmenný kurz platný v čase, keď ste platbu nastavili, sa nedá uzamknúť, čo znamená, že použijeme výmenný kurz platný v deň platby.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na dokončenie platby, 24 hodín vopred vám pošleme oznámenie, aby ste mali dosť času na dobitie účtu a platba mohla prejsť. Takto vám pomôžeme zaistiť, aby sa žiadna platba nevynechala.

Súvisiace články