S čím vám pomôžeme?

Ako sa vypočítavajú poplatky za medzinárodné platby?

Skôr než si prečítate naše najčastejšie otázky, vyberte krajinu, v ktorej ste podpísali zmluvu s používateľom Revolutu. Podmienky sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť. 

Poplatky Revolutu za medzinárodné platby sú štrukturované podľa nákladov na prevody, ktoré zvyčajne závisia od typu a sumy prevádzanej meny.

Aby poplatky Revolutu za medzinárodné platby čo najlepšie odrážali naše náklady, ich výška závisí od meny alebo sumy prevádzanej meny. 

Prevody v miestnej mene

V prípade prevodov v miestnej mene krajiny príjemcu, ak napríklad uskutočňujete medzinárodný prevod v PLN do Poľska alebo v USD do Spojených štátov, Revolut si účtuje poplatok vo výške 0,3 % z hodnoty prevodu. Za malé alebo veľké prevody si účtujeme nízky minimálny poplatok (0,30 £) alebo maximálny poplatok (5 £).

Prevody v zahraničnej mene

Poplatky v prípade medzinárodných prevodov v inej mene, než je miestna mena krajiny príjemcu, ak napríklad uskutočňujete prevod v USD zo Spojených štátov do Spojeného kráľovstva alebo v CHF zo Spojeného kráľovstva do Poľska, sa líšia v závislosti od odoslanej meny. Za prevody uskutočnené v populárnej mene, akou je napríklad USD, GBP alebo CHF, sa účtuje paušálny poplatok vo výške 3 £. Za prevody vo všetkých ostatných menách sa účtuje paušálny poplatok vo výške 5 £.

Súvisiace články