S čím vám pomôžeme?

Ako sa vypočítavajú poplatky za medzinárodné platby?

Skôr než si prečítate naše najčastejšie otázky, vyberte krajinu, v ktorej ste podpísali zmluvu s používateľom Revolutu. Podmienky sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.

Miestne prevody sú zadarmo. Medzinárodné prevody sú bez poplatkov pri prevodoch na iné účty zákazníkov Revolut alebo prevody v eurách na účty mimo Revolutu v rámci regiónu SEPA.

Pokiaľ ide o medzinárodné platby mimo oblasti SEPA, zákazníci môžu odoslať istý počet bezplatných platieb na základe stanovených limitov ich programu:

  • Zákazníci s programami Standard a Plus nemajú nárok na žiadnu medzinárodnú platbu bez poplatkov.
  • Zákazníci s programom Premium majú k dispozícii 1 medzinárodnú platbu bez poplatkov mesačne
  • Zákazníci s programom Metal majú k dispozícii 3 medzinárodné platby bez poplatkov mesačne

Mimo týchto limitov sa uplatňuje malý poplatok za medzinárodné prevody na účty iných poskytovateľov. Poplatky za medzinárodné prevody Revolutu sú štruktúrované na základe ceny prevodu, ktorá vo všeobecnosti záleží na type a množstve prevádzanej meny. Aby sme najlepšie zohľadnili naše náklady, poplatky Revolutu sa líšia od meny a množstva.

V aplikácii vám vždy zobrazíme akékoľvek poplatky, ktoré sa uplatňujú v čase prevodu (pozrite si stránku Poplatky)

Pripomíname, že pri prevode môže sprostredkovateľská banka alebo banka príjemcu znížiť sumu o poplatok, preto prijatá suma môže byť nižšia, než akú ste poslali. Upozorňujeme, že poplatky sprostredkovateľskej banky sa môžu vzťahovať aj na neúspešné prevody.

Súvisiace články