S čím vám pomôžeme?

Aké detaily účtu príjemcu sa vyžadujú pri prevodoch do Švédska?

Keď zrealizujete prevod do Švédska v SEK, budete potrebovať tieto detaily účtu:

– klíringové číslo,

– IBAN,

– číslo účtu.

Do marca 2021 sa vyžadoval len IBAN. V súčasnosti sa z dôvodu technickej zmeny, ktorú vykonal náš spracovateľ platby, vyžaduje aj klíringové číslo a číslo účtu.

Pridanie detailov k existujúcemu švédskemu príjemcovi:

  • Prejdite na kartu Platby.
  • Vyberte príjemcu.
  • Ťuknite na ikonu banky.
  • Ťuknite na položku Upraviť.

Platby bez klíringového čísla a čísla účtu už nemôžeme spracovávať.

Pri prevodoch do Švédska v iných menách (iných ako SEK) sa vyžaduje len BIC/SWIFT a IBAN.

Súvisiace články