S čím vám pomôžeme?

Aké detaily účtu príjemcu sa vyžadujú pri prevodoch?

Revolut podporuje prevody do takmer 200 krajín a území v 31 menách. Ak chcete uskutočniť bankový prevod, musíte uviesť detaily banky a účtu. 

Polia na obrazovke s detailmi účtu sa budú meniť v závislosti od vybranej krajiny a meny. 

Tiež budete musieť zadať identifikačný kód banky, ktorej posielate peniaze. Ak si nie ste istí detailmi platby, vždy môžete kontaktovať príjemcu. Budete musieť použiť jednu z nasledujúcich možností:

 • SWIFT/BIC: kód, ktorý pozostáva z 8 alebo 11 znakov. Napríklad: REVOGB21 (SWIFT/BIC kód Revolutu).
 • Identifikačný kód banky (sort): používa sa pri prevodoch v GBP do Spojeného kráľovstva alebo v rámci neho. Identifikačný kód banky (sort) pozostáva zo šiestich čísiel. Napríklad: 12-34-56.
 • Pri prevodoch v EUR do väčšiny európskych krajín nepotrebujete poznať detaily banky, číslo IBAN stačí.

V prípade istých krajín potrebujete na identifikáciu banky uviesť tieto detaily:

 • Číslo BSB: kód, ktorý sa používa pri platbách v AUD v Austrálii. Ide o šesťmiestne číslo, napríklad. 123-456.
 • Číslo inštitúcie (napr. 123) a tranzitné číslo (napr. 12345): povinný údaj pri platbách v CAD do Kanady alebo v rámci nej. 
 • Klíringový kód: vyžaduje sa pri prevodoch v HKD do Hongkongu a pozostáva z troch číslic. Napríklad: 123.
 • IFSC (napr. ABCD1234567): kód určený na identifikáciu bánk v Indii. 
 • CLABE (napr. 123456789012345678): vyžaduje sa pri platbách do Mexika. Zahŕňa aj číslo účtu. Rovnako tak sa vám zobrazí výzva na zadanie čísla RFC/CURP, čo predstavuje osobné daňové číslo príjemcu.
 • Routingové číslo banky ACH: vyžaduje sa pri prevodoch do USA a pozostáva z deviatich číslic. Napríklad: 123456789. 

Po zadaní detailov banky budete musieť vyplniť aj isté informácie o príjemcovi. Najčastejšie pôjde o tieto údaje:

 • Číslo IBAN: jeho podoba sa mení v závislosti od krajiny, ku ktorej patrí (ak si nie ste istý, kontaktujte príjemcu).
 • Číslo účtu.

Len čo vyplníte vyššie uvedené detaily a prevod odošlete, peniaze budú na ceste k príjemcovi. Ak si nie ste istí správnosťou údajov, pred odoslaním prevodu nezabudnite kontaktovať príjemcu.

Súvisiace články