S čím vám pomôžeme?

Môžem svoje meno používateľa skryť?

Ak nechcete, aby sa vaše meno používateľa zobrazovalo ostatným používateľom vo vyhľadávaní, v nastaveniach ochrany osobných údajov môžete vypnúť možnosť Možné vyhľadať podľa mena používateľa.

Ak chcete danú možnosť zrušiť, prejdite do časti Platby, ťuknite na svoje meno používateľa a vyberte ikonu štítu v pravom hornom rohu, čím otvoríte nastavenia ochrany osobných údajov.

Ak sa rozhodnete vypnúť možnosť Možné vyhľadať podľa mena používateľa, ostatným používateľom Revolutu sa prestanete zobrazovať vo vyhľadávaní. Stále vás však budú môcť vyhľadať, ak ťuknú na odkaz vášho mena používateľa.

Ak sa vôbec nechcete zobrazovať ako používateľ Revolutu (buď podľa mobilného čísla, alebo mena používateľa), v rozšírených nastaveniach ochrany osobných údajov môžete vypnúť možnosť Platby medzi priateľmi.

Súvisiace články