S čím vám pomôžeme?

Môžem si zmeniť meno používateľa?

Meno používateľa si môžete upraviť tak, že kliknete na svoje aktuálne meno používateľa v hornej časti karty Platby a budete postupovať podľa pokynov na zmenu mena používateľa. Môže existovať niekoľko dôvodov, prečo si ho nemôžete zmeniť:

  1. Dosiahli ste maximálny limit dvoch zmien.
  2. Snažíte sa použiť meno používateľa, ktoré už používa iný používateľ.
  3. Snažíte sa použiť meno používateľa, ktoré nie je povolené.

Meno používateľa nespĺňa naše podmienky formátovania (3 až 16 znakov, pričom môže obsahovať iba malé písmena od a po z a čísla).

Súvisiace články