S čím vám pomôžeme?

Odosielanie peňazí priateľom v zozname kontaktov

Toto je na našej aplikácii najlepšie. Je to jednoduché, okamžité a zadarmo! ⚡️

Ťuknite na položku Platby na hlavnej navigačnej obrazovke aplikácie.

Všetci priatelia s účtom Revolut budú mať na svojej fotke modré písmeno R. Vyberte priateľa, menu a sumu, ktorú chcete odoslať, a pridajte poznámku alebo GIF. Potom už len stlačte tlačidlo Odoslať a peniaze sa priateľovi ihneď pripíšu na účet Revolut.

Ak sa váš priateľ nezobrazí v zozname kontaktov, stačí pridať nový kontakt stlačením tlačidla (+) v pravom hornom rohu. Postupujte podľa pokynov a potiahnutím zoznamu nadol kontakty obnovte. Nový kontakt by sa mal okamžite zobraziť s modrým písmenom R vedľa fotky.

Ak nepoznáte mobilné číslo svojho priateľa, môžete ho nájsť aj podľa mena používateľa. Jednoducho stlačte tlačidlo (+) v pravom hornom rohu.

Súvisiace články