S čím vám pomôžeme?

Ako môžem poslať peniaze pomocou mena používateľa?

Odteraz môžete používateľom Revolutu z celého sveta odosielať peniaze bez toho, aby ste poznali ich mobilné číslo.

Ak si chcete pozrieť svoje meno používateľa, prejdite v aplikácii v sekcii Platby do časti Profil Revolut.

Mená používateľov Revolutu môžete vyhľadávať v aplikácii v sekcii Platby v časti Vytvoriť nového príjemcu.

Súvisiace články