S čím vám pomôžeme?

Ako do skupiny pridám nové účty?

Ak chcete do skupiny pridať transakciu, môžete to urobiť v aplikácii v časti Platby z miniaplikácie Skupinové účty alebo môžete v zobrazení transakcie ťuknúť na tlačidlo Rozdeliť účet. Funguje to ako funkcia Rozdeliť účet, v tomto prípade však žiadosť o peniaze jednoducho uložíme na stránke skupiny a neodošleme ju ostatným členom skupiny.


Vyberte transakcie, ktoré chcete rozdeliť medzi členov skupiny, a ak treba, upravte sumy, ktoré jednotliví členovia dlhujú. Žiadosť o peniaze jednoducho uložíme na stránke skupiny, neodošleme ju ostatným členom skupiny.

Ak chcete pridať transakciu uskutočnenú mimo Revolutu, ťuknite na tlačidlo + a pridajte detaily transakcie. Môžete tiež zmeniť osobu, ktorá tento vlastný účet zaplatila, a upraviť sumy, ktoré dlhujú jednotliví členovia skupiny.

Ak ste nejakú transakciu pridali omylom, nič sa nedeje. Na stránke skupiny môžete transakciu odstrániť potiahnutím prstom alebo na ňu môžete ťuknúť a vybrať položku Odobrať zo skupiny.

Súvisiace články