S čím vám pomôžeme?

Ako môžem prijať peňažný dar?

Darčeky je možné posielať používateľom Revolutu, ako aj osobám bez účtu Revolut. Osoby, ktoré nie sú zaregistrované v Revolute, však budú môcť darčeky prijať až po otvorení účtu Revolut. Príjemcu budeme o prijatí darčeka v každom prípade informovať.

Darčeky v súčasnosti nie je možné odosielať na účty Junior.

Ak ste vlastníkom účtu Revolut, na prijatie darčeka budete upozornení oznámením aplikácie a správou v doručenej pošte. Ťuknutím na oznámenie si zobrazíte prispôsobený obal darčeka.

Darček si môžete otvoriť tak, že otočíte obal darčeka a ťuknete na položku Získať darček. Darček si môžete pozrieť tiež v časti Darčeky na karte Moje centrum, ako aj v zozname transakcií na karte Domov.

Ak ešte nemáte účet Revolut, o prijatí darčeka vás budeme informovať SMS správou alebo e-mailom podľa toho, aké informácie uviedol odosielateľ. V oznámení nájdete postup na stiahnutie aplikácie. Po jej stiahnutí môžete k neotvorenému darčeku získať prístup v časti Darčeky.

Čo sa stane, ak si príjemca neotvorí účet Revolut na získanie peňažného daru?

Ak si príjemca neotvorí účet Revolut, odosielateľ môže peňažný dar zrušiť a prostriedky sa mu automaticky vrátia na účet. Ak chcete peňažný dar zrušiť, stačí ho vybrať v zozname transakcií a ťuknúť na tlačidlo Zrušiť.

Ak odosielateľ peňažný dar nezruší a príjemca ho neprijme, jeho platnosť vyprší o 6 mesiacov a prostriedky sa vrátia na účet odosielateľa.

Súvisiace články