S čím vám pomôžeme?

Čo je DIČ (daňové identifikačné číslo)?

Vaše daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikačné číslo používané na účely daňového priznania. Revolut je povinný zhromažďovať tieto informácie, keď sa prihlásite do našej aplikácie, aby bola v súlade s finančnými predpismi. Príklady DIČ pre krajiny zahŕňajú:

Najčastejšie krajiny:

  • Francúzsko: Numéro Fiscal de Référence (NIF);
  • Írsko: Personal Public Service Number (PPS);
  • Taliansko: Codice Fiscale (CF);
  • Poľsko: Numer Identyfikacji Podatkowej albo Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnosci (NIP / PESEL);
  • Portugalsko: Número de Identificação Fiscal (NIF);
  • Rumunsko: Cod Numeric Personal sau Codul de identificare fiscală (CNP / CIF);
  • Španielsko: Documento Nacional de Identidad / Numero de Identidad de Extranjero (DNI / NIE);
  • Spojené štáty: Social Security Number or Individual Tax Identification Number (SSN or ITIN);
  • Spojené kráľovstvo: National Insurance Number (NI).

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu

Hotovosťou alebo šekom