S čím vám pomôžeme?

Je registrácia do Revolutu bezplatná?

Náš program Standard umožňuje používateľom zaregistrovať sa zadarmo. Program Standard je možné zvoliť výberom možnosti Standard na obrazovke Výber programu.

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu

Hotovosťou alebo šekom