S čím vám pomôžeme?

Nemám požadované dokumenty, ako môžem postupovať?

Na overenie vašej totožnosti vás požiadame, aby ste si odfotili svoj fyzický doklad totožnosti. Prijímame rôzne dokumenty v závislosti od vašej národnosti a krajiny, v ktorej sa registrujete. Zoznam akceptovaných dokumentov je uvedený na obrazovke výberu dokumentov.

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu