S čím vám pomôžeme?

Nechcem zaplatiť teraz, ako môžem postupovať?

Ak chcete pokračovať bez zaplatenia objednávky, môžete ťuknúť na možnosť Nie teraz v pravom hornom rohu. Vytvorí sa predbežná objednávka, ktorá bude k dispozícii na domovskej obrazovke počas troch dní. Po uplynutí tejto doby bude predbežná objednávka zrušená.

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu

Hotovosťou alebo šekom