S čím vám pomôžeme?

Ako nahrám selfie?

Pri fotografovaní selfie postupujte podľa týchto krokov:

  • nájdite si dobré osvetlenie, odstráňte čokoľvek, čo vám zakrýva tvár (napr. okuliare alebo klobúk) a uistite sa, že ste jedinou osobou na obrázku;
  • schváľte prístup k fotoaparátu;
  • umiestnite tvár do oválu v strede obrazovky → ovál sa rozsvieti na zeleno;
  • stlačením tlačidla snímania nasnímajte fotografiu (v niektorých prípadoch sa fotografia nasníma automaticky);
  • potvrďte, že selfie je jasná. Stlačte tlačidlo potvrdiť a pokračujte v procese registrácie.

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu