S čím vám pomôžeme?

Ako nahrám dokument?

Pri fotografovaní fyzického dokladu totožnosti postupujte podľa týchto krokov:

  • vyberte svoju národnosť (napr. britská, americká, poľská);
  • vyberte doklad(-y) zo zoznamu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz);
  • zarovnajte doklad do rámčeka tak, aby boli viditeľné všetky štyri rohy dokladu;
  • nasnímajte fotografiu stlačením tlačidla snímania;
  • potvrďte, že fotografia dokladu je jasná. Stlačte tlačidlo potvrdiť a pokračujte v procese registrácie.

Súvisiace články

Peniazmi od ostatných používateľov Revolutu

Hotovosťou alebo šekom