S čím vám pomôžeme?

Zdá sa, že zaúčtovaná cena rezervácie je nesprávna

Rozpis ceny

Pred platbou v pokladni si môžete pozrieť úplný rozpis toho, koľko peňazí budete musieť zaplatiť a kedy.

Stačí ťuknúťna ikonu ( i ) vedľa ceny, keď si vyberáte ubytovanie, alebo na stránke s pokladňou.

Rozpis zahŕňa cenu za noc vrátane prípadných daní a poplatkov. Uvádza sa v ňom tiež to, či treba platiť v pokladni alebo pri príchode do ubytovania.

Po dokončení rezervácie tieto informácie nájdete v časti Pobyty Revolut > Moje rezervácie.

Dodatočné poplatky

V závislosti od ubytovania a jeho lokality je možné, že budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky, ktoré stanovujú miestne alebo štátne úrady, alebo že budete musieť zaplatiť za dodatočné služby poskytované ubytovaním. Príklady takýchto poplatkov:

  • poplatky za ďalšiu osobu,
  • miestna daň,
  • poplatky v rámci strediska alebo za vybavenie.

Podrobnosti o týchto poplatkoch a informáciu o tom, či ich treba zaplatiť pri rezervácii alebo počas pobytu v ubytovaní, nájdete vo vyššie opísanom rozpise ceny.

Ďalšie informácie nájdete v našich zmluvných podmienkach pre pobyty.

Súvisiace články