S čím vám pomôžeme?

Zmení sa môj účet, keď sa pridám do banky?

Keď sa pridáte k subjektu Revolut Bank UAB, budete mať k dispozícii netermínovaný účet, ktorý bez problémov spolupracuje s vaším účtom s elektronickými peniazmi v subjekte Revolut Payments UAB (v tom, ktorý používate teraz).

Funkcie vášho účtu s elektronickými peniazmi sa nezmenia a peniaze vám automaticky presunieme a uložíme na netermínovaný účet subjektu Revolut Bank. Keď si peniaze uložíte v subjekte Revolut Bank UAB, vaše vklady chráni poistenie vkladov. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o netermínovanom účte.

Aj keď sa pridáte k subjektu Revolut Bank UAB, na prevody budete aj naďalej používať svoj účet s elektronickými peniazmi v subjekte Revolut Payments UAB, takže vaše IBAN detaily sa nezmenia.

Súvisiace články