S čím vám pomôžeme?

Zmení sa môj účet, keď sa pridám do banky?

Keď sa pridáte k subjektu Revolut Bank UAB, získate bežný účet.

Keď si peniaze uložíte v subjekte Revolut Bank UAB, váš vklad chráni poistenie vkladov. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o vkladovom účte.

Aj keď sa pridáte k subjektu Revolut Bank UAB, na prevody budete aj naďalej používať ten istý účet, takže vaše IBAN detaily sa nezmenia.

Súvisiace články