S čím vám pomôžeme?

Ako sa vstupenka do salónika používa?

Uplatnenie zakúpenej vstupenky do salónika je jednoduché:

  • Vstupenku môžete použiť kedykoľvek, identifikátor vstupenky (nájdete ho pod QR kódom) sa však obnovuje každých 90 dní.
  • Vstupenku môžete použiť na jeden vstup do ktoréhokoľvek z našich podporovaných salónikov.
  • Uistite sa, že sa mená na vstupenkách zhodujú s menami na palubných lístkoch.
  • Do salónika získate prístup tak, že sa na recepcii pred ním preukážete QR kódom a potvrdíte, že cestujete so vstupenkou LoungeKey.

Súvisiace články