S čím vám pomôžeme?

Ako mám pozvať priateľov v rámci kampane s odporúčaniami?

Ak chcete pozvať priateľa:

  • Ťuknite na svoje iniciály alebo fotku v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky.
  • Ťuknite na položku Pozvať priateľov.
  • Ťuknite na dlaždicu Pozvať priateľov v nasledovnom zobrazení.
  • Vyberte priateľov v zozname kontaktov.

Môžete pozvať až päť priateľov, musia však spĺňať podmienky na otvorenie Revolut účtu a nesmú byť existujúcimi zákazníkmi Revolutu.

Súvisiace články