S čím vám pomôžeme?

Overenie v prípade prevodov v ZAR do Južnej Afriky

Prečo musí byť môj príjemca overený?

Z dôvodu miestnych nariadení potrebujeme od vášho príjemcu isté informácie na dokončenie vášho prevodu do Južnej Afriky. Kontrola informácií vášho príjemcu zvyčajne trvá 1 až 3 pracovné dni.

Ako daný proces overenia prebieha?

Centrálna banka Juhoafrickej republiky South African Reserve Bank vyžaduje od všetkých príjemcov dokončenie procesu overenia alebo nahlásenia (Reporting Mandate), aby mohli prijať peniaze. 

Náš miestny partner kontaktuje vášho príjemcu cez SMS alebo e-mail so žiadosťou o vyplnenie online formulára. Príjemca dostane peniaze až po jeho vyplnení.

Príjemca musí tento proces overenia opakovať raz ročne v prípade každého poskytovateľa, od ktorého dostáva prevody.

Aké dokumenty musí príjemca nahrať? 

Príjemca musí na úspešné dokončenie overenia poskytnúť doklad totožnosti, ktorý môže predstavovať vysokokvalitnú fotku alebo sken preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo pasu.

Tiež sa bude musieť odfotiť so svojím dokladom totožnosti v ruke.

Čo sa stane, keď príjemca vyplní formulár?

Keď príjemca vyplní formulár, náš miestny bankový partner začne spracúvať transakciu. V závislosti od času vyplnenia formuláru vaše peniaze dorazia buď v ten istý, alebo v nasledujúci pracovný deň. Ak si chcete zobraziť podrobnosti o stave svojho prevodu, prejdite v aplikácii do časti sledujúcej bankové prevody.

Váš príjemca bude mať na vyplnenie formulára 6 dní. Ak ho dovtedy nevyplní, peniaze sa vám vrátia na Revolut účet.

Súvisiace články