S čím vám pomôžeme?

Nefunguje mi fyzická karta

Dôkladne skontrolujte nasledujúce:

  1. Či ste kartu po doručení aktivovali.
  2. Či ste si kartu náhodou dočasne nezablokovali. Ak je karta zablokovaná, prejdite na časť Karty a ťuknite na tlačidlo Odblokovať kartu.
  3. Či nie sú nastavenia zabezpečenia karty nastavené na blokovanie istých transakcií. Skontrolovať to môžete v aplikácii v Nastaveniach v častiKarty.
  4. Či ste správne zadali všetky úä karty (PIN, CVC kód a dátum vypršania platnosti). Ak ste nesprávne údaje zadali viac ako 3-krát, môžete kartu odblokovať v aplikácii v Nastaveniach v časti Karty.
  5. Ak je vaša fyzická karta poškodená alebo opotrebovaná, môžete si objednať náhradnú kartu. V aplikácii prejdite do časti Karty > Nastavenia > Nahradiť kartu.

Súvisiace články