S čím vám pomôžeme?

Ako sa zo skupinového trezora vyberajú peniaze?

Ak ste skupinový trezor vytvorili, priradí sa vám rola správcu a kedykoľvek budete môcť vyberať prostriedky.

Ostatní členovia skupinového trezoru môžu vyberať prostriedky, len ak im na to správca udelí povolenie. Povolenia môžete udeliť, keď do trezoru pridávate člena. Ak chcete zmeniť povolenia existujúceho člena, v trezore ťuknite na položku Spravovať.

Súvisiace články