S čím vám pomôžeme?

Ako môžem spravovať skupinový trezor?

Keď vytvoríte skupinový trezor, automaticky sa vám priradí rola správcu. Ako správca budete môcť nastaviť cieľovú sumu, ktorú chcete nasporiť, upraviť názov a titulnú fotku trezoru, pridávať alebo vyberať prostriedky a tiež trezor zavrieť.

Budete môcť tiež pozvať ostatných, aby pridali prostriedky, a rozhodnúť, či budú mať povolenie len na vklady, alebo na vklady aj výbery.

Ak chcete do existujúceho skupinového trezoru pridať členov alebo ich z neho odobrať alebo ak chcete upraviť ich povolenia na výbery, v trezore môžete ťuknúť na položku Spravovať.

Súvisiace články