S čím vám pomôžeme?

Čo sú trezory Revolut Vault?

Vďaka trezorom Revolut si môžete jednoducho odkladať peniaze a rýchlo dosahovať svoje finančné ciele v ktorejkoľvek z 31 mien, ktoré podporujeme.

Peniaze uložené v trezore sú oddelené od vášho hlavného zostatku a môžete ich kedykoľvek prevádzať medzi trezorom a hlavným účtom Revolut.

Trezor si môžete nastaviť na karte Majetok v časti Trezory a potom ho môžete pomenovať (napr. Dovolenka) a začať si odkladať peniaze na dosiahnutie svojho cieľa.

Súvisiace články