S čím vám pomôžeme?

Sú moje drahé kovy v bezpečí?

Revolut drží všetky drahé kovy u dôveryhodného partnera, ktorý sa stará o to, aby boli tieto drahé kovy uložené v trezoroch Londýnskej asociácie pre obchodovanie s cennými kovmi (London Bullion Market Association). Banky dané trezory zvyčajne využívajú na bezpečné držanie svojich drahých kovov.

Na držbu drahých kovov sa nevzťahuje ochrana systémom FSCS. V nepravdepodobnom prípade, že by sa Revolut dostal do konkurzu, sa všetky drahé kovy predajú a výsledná suma vám bude pripísaná na účet s elektronickými peniazmi.

Súvisiace články