S čím vám pomôžeme?

Sú drahé kovy regulované?

Drahé kovy nie sú regulovanými produktmi. Finančné prostriedky, ktoré sme prijali v súvislosti s transakciami v drahých kovoch, nebudú chránené (ako je to v prípade transakcií s menami nekrytými zlatom na základe našich záväzkov vyplývajúcich z britského nariadenia Electronic Money Regulations 2011). Na žiaden drahý kov, ktorý pre vás držíme, sa nevzťahuje systém FSCS na kompenzáciu finančných služieb.

Súvisiace články