S čím vám pomôžeme?

Zaisťovanie zdrojov a meranie drahých kovov

Obchodovanie s drahými kovmi prebieha na medzibankovom trhu, podobne ako pri obchodovaní s menami nekrytými zlatom. Existuje niekoľko miest, kde je možné drahé kovy získať, napríklad v Londýne, Zürichu a podobne, a ich cena sa mení v závislosti od lokality.

Revolut s drahými kovmi obchoduje na londýnskom medzibankovom trhu. Ich cena odráža trhovú hodnotu 1 trójskej unce (štandardnej mernej jednotky v obchode s drahými kovmi – trójska unca sa rovná približne 31 gramom).

Súvisiace články