S čím vám pomôžeme?

Mám individuálny viazaný účet s drahými kovmi?

Revolut v súčasnosti neponúka individuálne viazané účty s drahými kovmi. Drahé kovy sa po nákupe bezpečne uložia na takzvaný spoločný účet. Vedieme vlastnú internú účtovnú knihu, do ktorej zaznamenávame osobnú expozíciu, ktorá sa vám zobrazuje v aplikácii Revolut.

Súvisiace články