S čím vám pomôžeme?

Kto je poskytovateľom cestovného poistenia Revolut?

V prípade štandardného cestovného poistenia

Partnerom Revolutu je poisťovňa White Horse Insurance Ireland dac, ktorá má dobré meno v oblasti cestovného poistenia a je známa poskytovaním spoľahlivého a účinného poistného krytia. Za vybavovanie všetkých žiadostí o uplatnenie poistenia zodpovedá poisťovňa White Horse. Jej kontaktné údaje nájdete v aplikácii.

Informácia pre zákazníkov s programom Premium alebo Metal:

Spoločnosť Revolut sa spojila so spoločnosťou Allianz Assistance, popredným poskytovateľom cestovného poistenia, ktorý ponúka nepretržitú asistenciu a celosvetovú sieť preverených nemocníc, aby vám pomohol získať vhodnú starostlivosť, keď ju potrebujete.

Pred 1. aprílom 2022 ste mohli byť poistení v poisťovni White Horse, ale všetci naši zákazníci programov Premium a Metal prešli 1. apríla 2022 do poisťovne Allianz.

Súvisiace články